CMM organisation

CMM är ett center med 38 oberoende forskningsgrupper uppdelade i fyra forskningsområden,  se bild nedan.

CMM strävar efter att vara ett center med platt struktur och korta avstånd mellan idéer och beslut. Alla gruppledare samlas cirka fyra gånger per år för att diskutera viktigare frågor men beslut av mindre betydelse görs ad hoc när behov uppstår.

Centret leds av en föreståndare, professor Lars Klareskog, och en bitr. föreståndare, professor Helena Erlandsson-Harris. Dessa är emellertid inte på något sätt forskningschefer utan deras uppgift är att upprätthålla en kreativ atmosfär och vara ett stöd för gruppledarna i frågor som rör utrymmen, utrustning, samarbeten etc.

CMMs organisation innefattar även en ledningsgrupp, en styrelse, ett vetenskapligt råd, en IT-avdelning och en central administration. Yrtterligare information om dessa organ finns i menyn under rubriken ”om oss”.

 

CMM org_sv

 

 

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR