Alzheimers

Tillämpad immunologi och immunterapi

THE ACADEMICS BIGGEST UNTRUTH - I DON’T HAVE TIME!

Robert Harris
Professor

”   Vi här genomför ett tvärvetenskapligt projekt där vi omsätter kunskap som erhållits i prekliniska forskningsprojekt till behandlingar i mer kliniska förutsättningar. Vårt mål är att förstå varför autoimmuna sjukdomar uppkommer (sjukdomar som orsakas av ett immunsvar mot den egna kroppen), och utarbeta nya behandlingsstrategier för att förhindra sjukdomsuppkomst.   Om du skulle vilja stödja detta […] ”

+46 8 517 765 61
L8:04, Room 062

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR