COUNTERSTROKE

Inom projektet COUNTERSTROKE kommer man att utveckla molekyler riktade mot pro-inflammatoriska proteinet HMGB1 med målsättningen att en ny behandling mot stroke ska komma i klinisk användning.

Projektets namn: Treating stroke with Affibody molecules targeting the inflammatory mediator HMGB1
FP7 Health – Small or medium-scale focused research project
Projektperiod: 2013-10-01 – 2018-09-30 (60 månader)
Projektanslag: 6 miljoner Euro
6 partners
Koordinator: Professor Helena Erlandsson Harris, Centrum för Molekylär Medicin, Karolinska Institutet

Projektets hemsida

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR