Identification of a new player in the CD28 pathway

Speaker: Marie Malissen, Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy

Location: CMM Lecture Hall, L8:00

Host: Rikard Holmdahl

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR