Immunoresolvents are regulated by the brain and control host responses to infections and tissue regeneration

Speaker: Jesmond Dalli, William Harvey Research Institute

Location: CMM Lecture Hall, L8:00

Host: Craig Wheelock, Jesper Haeggström, Magnus Bäck

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR