PK/PD of phage infections: Is phage therapy really a possible route for development of new antibiotics?

Speaker: Anders Nilsson, Dept. of Molecular Biosciences,
The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

Location: CMM Lecture Hall, L8:00

Host: Peter Mellroth

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR