PREP1, a homeodomain transcription factor and tumor suppressor, interacts with Lamin A regulating nuclear stiffness and DNA replication. Involvement also in laminopathies?

Speaker: Francesco Blasi, Professor
IFOM Institute, Milan, Italy

Location: CMM Lecture Hall, L8:00

Host: Carlos Villaescusa

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR