Epigenetik

Medicinsk epigenetik

Photo: V. Kandaswami

Tomas Ekström
Professor

” Arvsmassan som är identisk i en människas alla celler, är del av en struktur bestående av DNA och proteiner kallad kromatin. Kromatinet är nödvändigt för att packa arvsmassan i varje liten cellkärna, samt möjliggöra exakt reglering av de genprogram som är olika i alla celltyper genom användade av epigenetiska mekanismer. Vi studerar integreringen av dessa […] ”

+46 8 517 746 34
L8:00, 047A

miRNA and cancer - Pivarcsi/Sonkoly

Andor Pivarcsi_1_liten

Andor Pivarcsi
Forskare

” Our primary interest is the role of microRNAs in the pathogenesis of non-melanoma skin cancers. MiRNAs are short, endogenous RNAs that regulate gene expression at the posttranscriptional level and have critical functions in health and disease. Non-melanoma skin cancers, basal cell carcinomas (BCCs) and squamous cell carcinomas (SCCs) are the most common cancers in human. […] ”

073-833 00 57
L8:02

Epigenetics of neuroinflammation - Jagodic

Maja Jagodic

Maja Jagodic
Associate Professor

” Syftet med vår forskning är att karaktärisera de epigenetiska mekanismer som gör patogena celler ”aggressiva” och målceller ”sårbara” i multipel skleros. Vår förhoppning är att förstå varför sjukdomen uppkommer och på så sätt få en förbättrad sjukdomsbehandling.           ”

+46-8-517 762 58
L8:05, rum 041

Depression - Lavebratt-Holmqvist

Catharina Lavebratt och Martin Schalling på CMM

Catharina Lavebratt-Holmqvist
Associate Professor

” Depression är vanligt och en majoritet av de drabbade förblir obehandlade. Förekomsten av depression ökar, särskilt bland yngre personer. Både miljön, såsom negativa händelser i livet och socioekonomiska förhållanden, liksom ärftliga faktorer (s.k. gener) påverkar risken att utveckla depression. Miljön kan påverka i vilken omfattning gener kommer till uttryck. Miljön kan därigenom påverka biologisk funktion, […] ”

+46 517 765 24
L8:00

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR