Barnreumatism

Vår forskning syftar till en förbättrad kunskap om de sjukdomsorsakande mekanismerna som är aktiva vid ledgångsreumatism hos barn och hos vuxna, för att kunna utveckla ny, riktad terapi.
Under de senare åren har vi i vår forskargrupp särskilt intresserat oss för alarminer och deras betydelse för den reumatiska inflammationen. Alarminer är en grupp kroppsegna molekyler med funktion såväl inuti som utanför celler. Gemensamt för alla alarminer är att de utanför cellen fungerar som en alarmsignal för att uppmärksamma kroppen på att något är fel, tex att vävnadsdöd orsakad av infektion eller direkt skada uppkommit, och att ett inflammatoriskt svar måste aktiveras. Fokus i våra studier har varit alarminet HMGB1 och dess roll vid ledgångsreumatism (artrit) och som målmolekyl för ny terapi.

Vårt forskningsprogram kan indelas i tre delprojekt där vi studerar:

1. HMGB1s inflammatoriska egenskaper och hur dessa kan regleras

2. Effekten av HMGB1 blockad på ledgångsreumatism och utveckling av HMGB1-riktade terapier

3. HMGB1s roll vid juvenil artrit (ledgångsreumatism hos barn) och möjligheten att mäta HMGB1 nivåer som ett sätt att följa sjukdomsaktivitet

Länkar:

EU FP7 project Counterstroke   http://www.counterstroke.se/

National research school in chronic inflammation  http://www.researchschool.se/

Helena Erlandsson-Harris samtliga publikationer hittar du här eller här.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Helena Erlandsson-Harris

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR