Alkohol- och drogberoendeforskning

Laboratory for fFMI_image 20131101

 

Centrala nervsystemet (CNS) är synnerligen komplext med nätverk av neuroner som kommunicerar med kemiska signaler. Med variationer i signalstyrka blir nätverket dynamiskt och plastiskt, vilket gör det möjligt för oss att reagera och adaptera till förändringar i omgivningen.

Beroende-framkallande substanser som alkohol, nikotin (tobak), olika läkemedel t.ex. morfin eller narkotika som amfetamin, kokain och heroin åstadkommer förändringar i individuella celler och nätverket som förlorar sin dynamik. Den beroende individen utvecklar ett sug (eg. ”craving”) och återfall är vanligt trots motivation, viljeansträngningar och terapi. Orsaker till beroende är ofullständigt kända. Vi arbetar med förändringar i ett naturligt signalsystem med endofiner som hos människa är relevanta inte bara för opiat- (inklusive heroin-)missbruk utan också för alkoholism. (En antagonist till opiatreceptorer, naltrexon, ReVia® har klinisk användning som återfallsprofylax). Missbruk och beroende har en klar genetisk komponent (sannolikt viktigaste riskfaktorn) och vi försöker identifiera genetiska riskfaktorer och biomarkörer för att kunna ge bästa möjliga behandling till den enskilda patienten. En teknik vi utvecklat möjliggör analys av genetiska skillnader i opiatsystemen på molekylär nivå. Denna teknologi, delvis utvecklad i laboratoriet, analyserar hur den individuella nervcellen omprogrammeras av beroendet (1-9) och vi arbetar vidare med metodutveckling (10) länk fFMI. Vi förfogar över en stor databas med prover från alkoholister, inklusive syskon som båda är drabbade (länk till Arv och Alkohol).

Vår teknikutveckling har också tillämpningar för studium av neurodegeneration, sjukdomar som Alzheimer och Parkinson, vilka drabbar enskilda neuroner.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Lars Terenius

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR