Beräkningsmedicin

Beräkningsmedicingrupp

En olycka kommer sällan ensam. En patient som lider av en sjukdom har tyvärr vanligen högre risk att få ytterligare en sjukdom. Detta innebär att vi behöver studera mönster av likheter och olikheter mellan olika sjukdomar och patienter. Vi behöver systematiska metoder som kan foga samman klinisk information från patienter med detaljerade molekylära kartor vilka i sin tur är baserade på studier av genetik, proteiner, metaboliter samt geners aktivitet och reglering i olika celler och vävnader.

Vi arbetar därför med att utveckla och anpassa beräkningstekniker som tillåter dels en storskalig datainsamling från dessa källor samt även integrering och analys av sådana datamängder. Eftersom immunsystemet är en viktig orsak för sambanden mellan autoimmuna sjukdomar, cancer och infektioner arbetar vi också med experimentell molekylär analys och vidareutveckling av beräkningstekniker. Detta i syfte att kartlägga de molekylära reglermekanismerna hos speciellt T-celler som styr hur det förvärvade immunsvaret reagerar inför en genetisk störning eller andra omgivningsfaktorer.

Vår hemsida: http://compmed.se

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Jesper Tegnér

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR