Cancergenetik

HI_0133

 

Inom gruppen för cancergenetik arbetar vi med ärftliga cancersjukdomar, främst mag- och tarm-cancer, bröstcancer och gynekologisk cancer.

Projekten syftar till att identifiera gener som pre-disponerar för dessa sjukdomar och erbjuda pre-ventionsprogram till identifierade riskgrupper. Familjer där familjemedlemmar har mycket hög risk för sjukdom utgör ungefär 10 procent av alla fall av specifika cancerfall. En mellangrupp på ytterligare 15-25 procent utgör familjer med medelhög risk och resterande del av dessa sjukdomar orsakas av olika genetiska förändringar i samverkan med miljöfaktorer. I högriskfamiljer erbjuds pre-vention i form av kontroll-program, men också före-byggande, riskreducerande kirurgi. Till riskgrupper med lägre risk erbjuds främst olika kontrollprogram som utformas efter individens risk. Vi söker efter högriskgener med kopplingsanalys i familjer och lågriskgener med associationsstudier i stora fall- och kontrollstudier.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Annika Lindblom

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR