Cellulär och molekylär immunologi

Final picture

Nya bevis talar för att Cytomegalovirus (CMV), som är ett vanligt virus, ofta kan påvisas vid inflammatoriska sjukdomar och i flera cancerformer. Vårt mål är att förstå CMVs roll vid uppkomsten av dessa sjukdomar och att utveckla nya behandlingsstrategier för behandling av patienter.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Cecilia Söderberg-Nauchlér

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR