Diabetes immunologi

Vår grupp är involverad i studier som inbegriper immunologi och immunogentik av autoimmun diabetes (AD). AD kan delas in i typ 1-diabetes (T1D), som förekommer mestadels hos barn och i sällsynta fall hos vuxna, samt latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA). T1D delar flera liknande särdrag med andra autoimmuna sjukdomar som glutenintolerans, auto-immun tyreoidit och reumatoid artrit när det gäller dess bakomliggande orsaker.

Gruppen arbetar med att utveckla biomarkörer för att förbättra diagnos och prognos av T1D och LADA. Biomarkörerna utvecklas också genom att modifiera proteiner för att särskilja gemensamma drag mellan T1D och andra autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit. Forskargruppen har flera nationella och internationella samarbeten och har för närvarande flera tusen DNA- och serumprover och kontrollpatientsprover. Dessa prover är förutom från individer i Sverige även från Kina, Indien, Japan och Brasilien.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Sanjeevi Carani

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR