Eikosanoider och proteomik vid reumatiska sjukdomar

Per_Johan_Jakobsson_2

 

Ledgångsreumatism och reumatisk muskelinflammation tillhör gruppen autoimmuna sjukdomar. Dessa karakteriseras av förekomst av autoantikroppar. Vi vet idag mycket lite om varför dessa autoantikroppar uppstår och vilka strukturer i leder och muskler de känner igen. Ett av våra mål är att identifiera dessa strukturer som oftast är förändrade äggviteämnen och som kan leda till aktivering av immunförsvaret. Vi vill även identifiera nya biomarkörer för diagnos och behandling. Förändringar i äggviteämnen och karakterisering av biomarkörer studeras med hjälp av proteomik och metabolomik. Vad gäller behandling utvecklar vi nya anti-inflammatoriska läkemedel som vi tror kan hjälpa patienter i tidig fas av sjukdom utan allvarliga biverkningar från mag- och tarmkanalen eller hjärt- och kärlsystemet. Dessa substanser hämmar det enzym som bildar prostaglandin E2 och blir mer specifika än befintliga så kallade NSAID läkemedel (till exempel Aspirin eller Voltaren). Vår förhoppning är att dessa nya substanser ska ge god antiinflammatorisk effekt utan de biverkningar som NSAID ger upphov till.

 

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Per-Johan Jakobsson

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR