Enikö Sonkoly grupp

Psoriasis är en vanlig kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar ca 2-3% av befolkningen. Psoriasis har stor inverkan på livskvalitén och betraktas idag som en systemsjukdom med samjukligheter.  Vårt mål är att utforska de bakomliggande molekylära mekanismerna  vid psoriasis, med fokus på s k icke-kodande RNA , som har en viktig roll vid genregleringen i våra celler. Vi undersöker rollen för icke-kodade RNA vid psoriasis och om modulering av deras nivåer kan påverka hudinflammation. Ett annat mål för vår forsking är att utforska om icke-kodande RNA kan användas som markörer, för behandlingssvar, sjukdomsprogress eller samsjukligheter.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR