Molekylär kardiologi, Cosentino

Vårt långsiktiga mål är att studera de molekylära och cellulära processer som underbygger dysfunktionella hjärt- och kärlfunktioner vid fetma och diabetes. Huvudaspekterna av forskningsprogrammet inkluderar även kopplingen mellan omvärldsfaktorer, metabol sjukdom och tidigt kardiovaskulärt åldrande. För att få kunskap om detta arbetar vi translationellt genom att karaktärisera fysiska kännetecken av hjärt-och kärsjukdomar via genteknik, djurmodeller och humana studier.

För utförligare information, byt till engelska språket.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Francesco Cosentino

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR