Kardiologi

Vår forskargrupp arbetar med projekt som undersöker orsaken till åderförkalkning, varför åderförkalkning orsakar hjärtinfarkt samt hur hjärtmuskelskadan vid hjärtinfarkt kan begränsas. Projekten bedrivs dels i experimentella modeller och dels i kliniska studier på patienter. Vi undersöker vilka förändringar i blodkärlens innersta cellager som leder till tidiga förändringar vid utveckling av åderförkalkning. Av särskilt intresse är de förändringar som orsakar kärlkomplikationer vid diabetes och höga blodfetter. Lovande behandlingar undersöks först i experimentella modeller och därefter hos patienter med dessa sjukdomar. Vid hjärtinfarkt koncentreras modern behandling på att så snabbt som möjligt öppna det kranskärl i hjärtat som är tilltäppt av åderförkalkning och blodpropp. Vår forskning syftar till att utveckla behandling som skyddar hjärtmuskel mot den skada som orsakas av syrebristen vid hjärtinfarkt. Målsättningen är att minska risken att insjukna i hjärtinfarkt samt att hjärtmuskelskadan som uppstår skall minimeras.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: John Pernow

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR