Kardiovaskulär genetik & genomik

Hjärt-kärlsjukdomar orsakade av åderförkalkning utgör den dominerande orsaken till sjukdom och död i Sverige och förväntas vara den kvantitativt största gruppen av dödliga sjukdomar globalt inom de närmaste två årtiondena. Tyvärr kvarstår många frågetecken kring åderförkalkningsprocessen och dess komplikationer och möjligheterna till förebyggande åtgärder och behandling är fortfarande begränsade. Forskargruppen för kardiovaskulär genetik vid CMM har som huvuduppgift att upptäcka gener (arvsanlag), genvarianter, proteiner (äggviteämnen) och biologiska förlopp som leder till åderförkalkning och blodpropp i hjärtats kranskärl eller till uppkomst av pulsåderbråck. En viktig anledning till gruppens framstående internationella ställning är att molekylärmedicinska frontteknologier appliceras på såväl modellsystem som på DNA, vävnadsprover och blod som insamlats från stora, representativa och välkarakteriserade grupper av kärlsjuka patienter och försökspersoner från den friska befolkningen.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Per Eriksson

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR