Kärlkirurgi

Kärlsjukdom är den viktigaste orsaken till död och invaliditet i västvärlden. Framtida utveckling av effektiva preventive läkemedel förutsätter detaljerad förståelse för vitala cellulära och molekylära processer i kärlväggen, både i sjukdomsutveckling och i samband med kirurgisk intervention. Vår grupp har byggt en forskninsgplattform som inbegriper en tät samverkan mellan avancerad cell- och molekylärbiologi, djurmodeller, och patientnära studier. Forskningen syftar till att kartlägga centrala processer vid perifer kärlsjukdom som tromboembolism vid karotisstenos och stroke, utveckling av aortaaneurysm, reparationsprocesser och inflammation i kärlvägg i samband med kirurgisk kärlrekonstruktion och kateterburen intervention samt vid uppkomst av pulmonell hypertension.Närheten mellan klinisk kärlkirurgi och avancerad molekylär forskning utgör en unik plattform inte bara för att lösa centrala kliniskt relevanta frågeställningar men även för utvecklingen av ett framtida kliniskt akademiskt ledarskap.

Gruppen är den huvudsakliga forskargruppen vid Kärlkirurgiska kliniken och tillhör Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet. Den omfattar flera subgrupper med specifika forskningsprojekt, biomedicinska analytiker och koordinator, post-docs och forskarstuderande. Samarbeten är etablerade med samtliga kardiovaskulära forskargrupper vid CMM, kliniskt fysiologi, kardiologi, neurologi, nukleärmedicin, klinisk kemi, och klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset samt CMB, MBB och SciLifeLab vid KI och forskare vid KTH och Uppsala.

Mer om gruppen Kärlkirurgi hittar ni på KI:s hemsida.

Se professor Ulf Hedin prata om sin forskning här.

 

2014-08-14 Ulf Hedin har erhållit 1 MKr från Mats Klebergs Stiftelse och 50 000 Kr från Signe och Olof Wallenius Stiftelse för forskning om biomarkörer för instabil åderförkalkning i halspulsådern.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Ulf Hedin

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR