Klinisk immunologi och allergi

Få medicinska uppfinningar har påverkat och räddat så många liv som vacciner mot infektionssjukdomar. De utmaningar vi står inför i dag med att utveckla effektiva vaccin mot flera av världens mest allvarliga infektionssjukdomar (HIV-1/AIDS, malaria, tuberkulos, ebola) samt terapeutiska vacciner mot cancer och allergi kräver en mycket ingående förståelse om de mekanismer som styr vaccinsvar. Vår forskning fokuserar på frågor kring hur vaccinantigen, adjuvans och virala vaccinvektorer aktiverar det snabba ospecifika immunförsvaret som i sin tur styr det specifika vaccinförsvaret (T cells och B cellsvaret). En central del i vår forskning berör de dendritiska cellernas roll i att stimulera vaccinsvar. Med en bättre förståelse om hur immunsystemet reagerar på administrering av ett vaccin får vi bättre förutsättningar för att kunna välja ut vaccinkomponenter som har förmågan att stimulera ett bra skydd, användas vid lägre doser eller med färre immuniseringar samt utgöra mindre risker för att orsaka biverkningar.

Besök gärna den engelska versionen av vår hemsida för mer information: http://ki.se/en/meds/karin-lore-group

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Karin Lore

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR