Klinisk kemi och blodkoagulering

Blodkoagulation är viktigt för att behålla integriteten hos ett slutet cirkulationssystem (hemostas) men kan också bidra till att det bildas blodproppar (tromboser) som hindrar blodflödet och resulterar i vävnadsskada. Plasmakontaktsystem är en kaskad proteaser, som initieras av faktor XII (FXII). Kontaktsystemet är involverat dels i blodkoagulationen och dels i kallikreinkininsystemet vars aktivering leder till inflammation. Experimentella och kliniska data indikerar att FXII är involverat i trombosbildning men är inte nödvändigt för hemostas. Ärftlig brist på FXII hos människor och avsaknad av FXII i möss skyddar till stor del mot tromboser men är däremot inte förenat med onormala blödningar. Samverkan mellan inflammatoriska och koagulerande reaktioner är förknippade med en rad olika sjukdomar som påverkar hjärt- och kärlsystemet såsom hjärtinfarkt, lungemboli och stroke. Vårt mål är att förstå mekanismerna för FXII aktivering och därmed bidra till identifiering av nya terapeutiska mål och utveckling av nya behandlingsstrategier.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Thomas Renné

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR