Lungmedicin

lunglabb

Enheten för lungmedicin är indelad i en klinisk forskningsavdelning samt ett lunglaboratorium. Det huvudsakliga forskningsintresset rör inflammatoriska lungsjukdomar med visst fokus på sarkoidos, där vi kartlägger sjukdomens uppkomst och utveckling samt dess bakomliggande orsaker. Detta görs bland annat genom att applicera en egen utvecklad metod för att identifiera sjukdomsspecifika antigen. Forskningen sker dels kliniskt, dels inom immunologi, proteinanalyser, epidemiologi och genetik. Starka kopplingar mellan vissa HLA-varianter och sjukdomens prognos har identifierats och HLA-typning ingår numera som rutin vid utredning av patienter.

I ett nytt projekt analyserar vi varför rökning är en stark riskfaktor för många autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism och multipel skleros. Hur påverkas immunförsvaret i lungorna av rökning? En omfattande studie av noggrant kliniskt karaktäriserade patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, inklusive relevanta rökande och ickerökande kontroller, har nyligen avslutats. Material har där insamlats för immunologiska analyser av lungceller och även för proteinanalyser. En ny studie planeras för att undersöka för tidigt födda barn, som ofta krävt syrgasbehandling, och som kommit upp i yngre medelålder och nu löper ökad risk att utveckla en KOL-liknande sjukdom. En rad studier på astma har även genomförts vid enheten med målsättningen att kartlägga det lokala immunsvaret i lungorna efter allergenprovokation.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Johan Grünewald

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR