Medicinsk epigenetik

environment genome interactions

Arvsmassan som är identisk i en människas alla celler, är del av en struktur bestående av DNA och proteiner kallad kromatin. Kromatinet är nödvändigt för att packa arvsmassan i varje liten cellkärna, samt möjliggöra exakt reglering av de genprogram som är olika i alla celltyper genom användade av epigenetiska mekanismer.

Vi studerar integreringen av dessa mekanismer med arvsmassan och miljöexposition för att beskriva bl.a. risker för kroniska autoimmuna inflammatoriska sjukdomar som drabbar 1/3 av vår befolkning, en stor börda för samhälle och individer. Samverkan mellan arvsmassan och dess epigenetiska utseende är sannolikt av avgörande betydelse.

Ledsjukdomen reumatoid artrit (RA), och neurologiska sjukdomen multipel skleros (MS) är kroniska sjukdomar med autoimmunt skapad inflammation.Vår forskning kopplar individuella epigenetiska profiler till genetisk bakgrund, livsstilsfaktorer och sjukdomsrisker. Vi försöker hitta molekylära orsaker till att människor med viss genuppsättning och miljöexposition drabbas av RA eller MS och varför terapisvar skiljer sig mellan individer. För detta använder vi avancerad teknik och bioinformatik med kliniskt patientmaterial.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Tomas Ekström

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR