Medicinsk mikrobiell patogenes

birgitta-henriques-normark2013

 

Forskare inom medicinsk mikrobiell patogenes studerar hur mikrober, framför allt bakterier orsakar sjukdomar. Forskningen kan gälla såväl samspelet mellan bakterien och den smittade människans immunförsvar som hur sjukdomen kan diagnostiseras och hur den ska behandlas.

En bakterie som kan orsaka flera olika infektionssjukdomar är pneumokocker. Birgitta Henriques-Normark studerar i sin forskning hur spridd den är i befolkningen och hur faktorer hos både bakterien och människan påverkar risken för sjukdom.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Birgitta Henriques-Normark

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR