Molekylär autoimmunitet

Autoimmuna sjukdomar drabbar mer än 5% av befolkningen och många av dessa sjukdomar leder till ökad sjuklighet och dödlighet. Vi studerar den reumatiska autoimmuna sjukdomen Sjögren’s syndrom, och det autoantikroppsmedierade hjärtblock som kan drabba fostret till gravida kvinnor med Sjögren’s syndrom.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Marie Wahren-Herlenius

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR