Molekylär Dermatologi

Ståhle groupPsoriasis är en mycket komplex och vanlig sjukdom som drabbar ca 3 % av befolkningen. Den är lika vanlig bland män som kvinnor och bryter oftast ut mellan 10 och 30 år. Sjukdomen är ärftlig men än är det inte helt klart hur den ärvs. Oftast krävs det också en utlösande faktor tex infektioner eller stress som verkar gemensamt med våra gener.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Mona Ståhle

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR