Molekylär endokrinologi

Inom enheten för molekylär endokrinologi försöker vi förstå hur hormoner cytokiner och signaler kopplade till differentiering på verkar diabetes samt tillväxtrelaterade och immunologiska sjukdomar. Vårt fokus ligger både på att bygga upp en systematisk bild av cellsignalering och att på en moleylär nivå dissekera signalvägar. Vi ägnar oss även åt att identifiera biomarkörer kopplade till metabola sjukdomar för att kunna förbättra behandlingen av dessa.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Gunnar Norstedt

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR