Molekylär kärlmedicin

maegdefessel groupLars Maegdefessels forskningsteam fokuserar på mikroRNA och dess biomarkör- och behandlingspotential och liknande epigenetiska förändringar i kärlsjukdomar och dess underliggande mekanismer såsom åderförkalkning, fibros och trombos. Hans forskningsteam använder sig av en human biobank samt olika experimentella modellsystem för att upptäcka nya molekylära behandlingsmöjligheter  för att kunna råda bot på hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Lars Maegdefessel

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR