Multipel skleros

Varför drabbas vissa människor av allvarliga neurologiska sjukdomar som multipel skleros (MS)? Inom MS-gruppen på CMM försöker vi besvara den frågan genom att bygga upp stora databaser med information kring genetiska anlag och omgivningsfaktorer hos MS-patienter och friska kontrollpersoner. Vi analyserar dessa data, ofta inom stora nationella och internationella samarbetsprojekt, för att bättre förstå de bakomliggande orsakerna till MS och därmed förhoppningsvis ytterligare kunna förbättra möjligheterna till behandling och förebyggande åtgärder. Under det senaste årtiondet har behandlingarna av MS märkbart förbättrats men är ortfarande bara delvis effektiva och/eller medför biverkningar. Det finns därför ett stort behov av intensifierad forskning kring sjukdomsmekanismer och nya behandlingsformer. NAb-lab, som vi ansvarar för, erbjuder en service till neurologer genom att studera utvecklingen av antikroppar mot immunmodulerande biologiska behandlingar. Således syftar vår forskning både till att uppfylla otillfreds-ställda behov av förbättrade behandlingar av MS och till att bidra med en bra övervakning av tillgängliga behandlingar.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Jan Hillert

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR