Myosit

IMG_0005Muskelinflammation/myosit kan förekomma enskilt, men även tillsammans med andra reumatiska sjukdomar. I Sverige finns cirka 1 000 personer med myosit. Obehandlad leder sjukdomen till svår muskelförtvining och beroende av rullstol. En del patienter får påverkan på svalgmuskler med svårighet att svälja. Andra organ som vanligen kan påverkas av inflammationen är huden, leder och lungor.

Behandlingen består traditionellt av kortison i höga doser i kombination med ett immundämpande läkemedel. Med denna behandling förbättras ofta muskelstyrkan men vanliga biverkningar är benskörhet, högt blodtryck, diabetes och hjärtkärlsjukdom och behovet av nya behandlingar är därför stort. Målet med vår forskning är att få ökad kunskap om orsakerna till myosit och vilka mekanismer som leder till muskelsvagheten och den höga förekomsten av inflammation i lungorna för att kunna behandla patienterna bättre.

Vår forskningsgrupp var den första i världen som samtidigt kunde påvisa positiv effekt av fysisk träning på muskelstyrka och på molekylärt gynnsamma förändringar i muskelvävnaden.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Ingrid Lundberg

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR