Systemmetabolism

Vår forskningsgrupp studerar ämnesomsättning (metabolism) på cellnivå med hjälp av moderna mätmetoder och beräkningtekniker, särskilt inom cancer där förändringar i cellernas ämnesomsättning är vanligt. Ett viktigt mål med forskningen är att identifiera de enzym som bidrar till att cancerceller växer och delar på sig, då dessa kan utgöra ”måltavlor” för nya cancerläkemedel. Vi arbetar också med utveckling av bättre mätmetoder, vilket är till nytta för andra forskare som studerar ämnesomsättning och metabola sjukdomar.

Länk till vår hemsida.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Roland Nilsson

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR