Terapeutisk immundesign

terapeutisk immundesign gruppfoto

 

Vårt mål är att hjälpa patienter med kroniskt inflammatoriska sjukdomar eller cancer. Vi arbetar målinriktat med att omvandla våra forskningsresultat till patientnytta, i form av förbättrade diagnostiska verktyg och botande behandling.

Vi driver forskningsprojekt inom följande områden:

Multipel skleros (MS)
Vårt mål är att identifiera de strukturer som immunförsvaret angriper i MS, s.k. autoantigen. Vi undersöker hur de bidrar till sjukdomsutveckling och kan användas som sjukdomsmarkörer för individanpassad botande behandling.

Allergi
Vi identifierar, karakteriserar och producerar allergiframkallande ämnen, s.k. allergen, från katt, hund och häst. Syftet är att utveckla förfinad diagnostik och nya effektiva vacciner för behandling av pälsdjursallergi.

Cancer
Vi har utvecklat en metodplattform för att identifiera tumörantigen som kan användas för att aktivera cancerpatienters immunförsvar mot tumörer. Vårt mål är att utveckla individanpassad cancerimmunterapi.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Hans Grönlund

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR