Tillämpad immunologi och immunterapi

harris_bob

 

Vi här genomför ett tvärvetenskapligt projekt där vi omsätter kunskap som erhållits i prekliniska forskningsprojekt till behandlingar i mer kliniska förutsättningar. Vårt mål är att förstå varför autoimmuna sjukdomar uppkommer (sjukdomar som orsakas av ett immunsvar mot den egna kroppen), och utarbeta nya behandlingsstrategier för att förhindra sjukdomsuppkomst.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Robert Harris

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR