Translationell kardiologi, Bäck

Bäck gruppbild

I vår forskning arbetar vi translationellt med att studera mekanismer bakom hjärtkärlsjukdomar för att kunna identifiera nya möjliga behandlingsmål.

Med bas på Center för Molekylär Medicin vid Karolinska Institutet och Tema Hjärta-Kärl vid Karolinska Universitetssjukhuset kan vi genomföra studier på human vävnad och celler med hjälp av avancerade molekylärbiologiska tekniker och samtidigt ta hänsyn till de kliniska kännetecknen för hjärt- och kärlsjukdomar. Vi använder också flertalet sjukdomsmodeller för att få insikt i mekanismerna och för att kunna identifiera nya mål för terapi. Vi arbetar slutligen med observationskohorter, biomarkörer och kliniska studier.

Våra projektområden innefattar:
Lipidmediatorer (eng text)
Åderförkalkning (eng text)
Hjärtklaffssjukdomar (eng text)
Biomarkörer (eng text)
Kardio-onklogi (eng text)

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Magnus Bäck

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR