Translationell neurofarmakologi

 

Svenningsson Group_Exakt

Parkinson´s sjukdom och Depression är folksjukdomar där den grundläggande patofysiologin är oklar och där det finns ett behov av sjukdomsmodifierande behandlingsformer. Vid båda sjukdomstillstånden är monoaminerg neurotransmission rubbad och tillgängliga läkemedel påverkar monoaminerga funktioner. Sektionen för Translationell Neurofarmakologi studerar dessa sjukdomstillstånd på molekylär och cellulär nivå i såväl prekliniska modeller som i patientprover med avsikt att identifiera nya måltavlor för förbättrad diagnostik och farmakologisk receptor-medierad behandling. Det är viktigt att receptorer befinner sig på rätt plats i nervcellen för att kunna mediera ändamålsenlig intracellulär signalering. En särskild betoning har lagts på studier av dynamiken i lokalisation och funktionalitet av receptorer. En arbetshypotes är att avvikande nivåer av receptorer i en del av en nervcell kan bidra till patologi. Därvidlag fokuseras arbetet på att finna och studera adaptor proteiner och lipider som binder till receptorerna och reglerar deras lokalisation samt funktion. Biokemiska, histologiska, farmakologiska, molekylärbiologiska och beteendemässiga tekniker används i laboratoriet.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Per Svenningsson

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR