Infektionsimmunologi

Forskning om infektionssjukdomar inkluderar många forskargrupper vid flera institutioner vid Karolinska Institutet och omfattar bland annat HIV, malaria och bakteriella luftvägsinfektioner. Interaktionen mellan både experimentell och klinisk mikrobiologi, epidemiologi, biostatistik, folkhälsovetenskap och klinisk infektionsforskning är stor. Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset har en verksamhet som omfattar drygt 20% av landets samlade infektionsvård och är en viktig bas för flertalet av forskningsprojekten.
Vid enheten för infektionssjukdomar i Solna arbetar omkring 35 personer inkluderande professorer, forskargruppsledare, läkare, post docs, doktorander, laboratorieassistenter och administratör. Forskning och utbildning sker i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhusets Infektionsklinik.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Kristina Broliden

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR