Reumatologi

Vår forskningsgrupp samverkar en rad forskare (se nedan) för att förstå hur ledinflammation (artrit), särskilt ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) uppkommer. Målet är att utveckla bättre behandling och att till slut kunna bota eller förebygga artrit. Forskningen bygger på nära samverkan med den reumatologiska kliniken och patienter med artrit. Med hjälp av information och biologiska prover från patienter undersöker vi vilka kombinationer av gener och omgivningsfaktorer som ger upphov till immunreaktioner med förmåga att orsaka artrit. Genom att skapa diagnostik som kan identifiera individer med risk att utveckla artrit före sjukdomsdebut vill vi kunna förbygga sjukdoms-utbrott. Genom att exakt förstå samverkan mellan gener och immunreaktioner, vill vi kunna behandla och så småningom bota artrit med terapier som skräddarsys för olika individer. Genom att förstå vilken livsstil och vilka omgivningsfaktorer som orsakar artrit, vill vi bidra till prevention.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Lars Klareskog

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR