Forskningsprojekt

research-icon1

 

Vårt forskningsprogram innefattar tre stycken närbesläktade projekt:

1. Vilka immunologiska mekanismer styr utvecklingen av en autoimmun sjukdom?

2. Varför uppkommer autoimmunitet till att börja med?  Länk (Eng text)

3. Hur kan vi dämpa eller bota sjukdomarna? Länk (Eng text)

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR