Informationsträffar i Stockholm

Efter behov anordnas informationsträffar om orsakerna till medfödda hjärtblock. Syftet är att kunna informera om pågående forskning och ge tillfälle till att besvara frågor från patienter och deras familjer. Klicka gärna på respektive datum i menyn till vänster för att få fram agenda och sammanfattningar av föreläsningar från föregående träffar och tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor.

Informationsträff 29 september 2012- INSTÄLLD

Vänligen notera att årets informationsträff är inställd pga av få anmälningar.

Agenda och sammanfattningar från föregående års informationsträffar återfinns i nedan.

Informationsträff den 15 oktober 2011

Årets informationsträff ägde rum lördagen den 15 oktober 2011, kl. 13-17.30 i Nanna Svartz Aula på Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm/Solna.

Frågor och svar från 2011 års infromations träff finns här.
Agenda Infoträff 2011

Tusen tack till alla Er som deltog under dagen!

Informationsträff 30 oktober 2010

Under informationsträffen den 30 oktober 2010 hölls ett flertal föreläsningar. Klicka gärna på länkarna nedan för att läsa agendan samt sammanfattning av respektive föreläsning.
Agenda 30 oktober 2010 

Föreläsningar:

Att leva med Pacemaker

Att välja pacemaker för barn

GENKO, uppdatering och resultat

Olika typer av AV-block

Vad gör man vid upptäckten av ett intrauterint AV-block

Att vänta och föda barn med AV-block

Informationsträff 8 oktober 2009

Under informationsträffen den 8 oktober 2009 hölls ett flertal föreläsningar. Klicka gärna på länkarna nedan för att läsa agendan samt sammanfattning av respektive föreläsning.
Agenda 8 oktober 2009

Föreläsningar:

GENKO-projektet av Stina Salomonsson

Medfött hjärtblock – en historik av Anders Jonzon

Pacing vid hjärtblock av Fredrik Gadler

Vad är kongenitalt hjärtblock? av Sven-Erik Sonesson

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR