Lediga tjänster

Centrum för Molekylär Medicin (CMM) vid Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (KS) söker ny föreståndare.
Sista ansökningsdag: 22/2 2017

För doktorandtjänster, projekt- eller examensarbeten vänligen kontakta berörd forskare direkt.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR