Lediga tjänster

För närvarande finns inga lediga tjänster inom stiftelsen CMM. 

För doktorandtjänster, projekt- eller examensarbeten vänligen kontakta berörd forskare direkt.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR