Medlemmar

Marie_Wahren_Herlenius_Ande

Gruppledare
Marie Wahren Herlenius
Professor, MD

marie.wahren@ki.se

+46 8 517 762 45

L8:04, Room 067

Cecilia Aulin

Cecilia Aulin
Post doc

Cecilia.Aulin@ki.se

+46 8 517 700 00

L8:04

Amina Ossoinak

Amina Ossoinak
Biomedicinsk analytiker

amina.ossoinak@ki.se

.

L8:04

Johanna Tingström

Johanna Tingström
PhD

Joanna.Tingstrom@ki.se

+46-8-517 700 00

L8:04

Albin Björk

Albin Björk
Doktorand

albin.bjork@ki.se

+46-8-517 700 00

L8:04

Johannes Mofors

Johannes Mofors
Läkarstudent

.

.

L8:04

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR