MyoNet

MyoNet, tidigare EuMyoNet, är ett internationellt forskningsprojekt, finansierat av European Science Foundation (ESF) kring inflammatoriska muskelsjukdomar som inkluderande närmare 20 medlemsländer och flertalet medicinska dicipliner.

Projektets hemsida

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR