Carani Sanjeevi har mottagit Pravasi Bharathiya Samman Award

Doktor Carani Sanjeevi har mottagit Pravasi Bharathiya Samman Award, den högsta utmärkelsen en person av indiskt ursprung kan få av Indiens regering.

Sanjeevi medal-1Medicine doktor Carani B Sanjeevi, PhD, vid institutionen för medicin på Karolinska Institutet och senior forskare vid Centrum för Molekylär Medicin (CMM) har förärats det prestigefyllda ’Pravasi Bharathiya Samman Award’ för år 2016 av Indiens reering. Doktor Sanjeevi mottog priset från Indiens president i samband med Pravasi Bharathiya Diwas konferensen i Bangalore den 9:e januari.

Pravasi Bharatiya Samman  Award (PBSA) är den högsta utmärkelse som tilldelas personer med indiskt ursprung eller indier som verkar utomlands från och delas ut av Indiens regering som ett erkännande för insatser både i Indien och utomlands. Utmärkelsen har tilldelats doktor Sanjeevi med motiveringen ’Ryktbarhet inom sitt fält för enastående arbete vilket har ökat Indiens prestige i det nya hemlandet’

Utmärkelsen inkluderar ett certifikat och en guldmedalj.

Doktor Carani Sanjeevi verkar inom forskningsfältet diabetesimmunologi och drivs av att utvidga forskningssamarbetet mellan KI/CMM och sitt hemland Indien.

Mer information om Carani Sanjeevi hittar ni: http://www.cmm.ki.se/group/diabetes-immunologi/

Sanjeevi-receiving award

Doktor Carani Sanjeevi tar emot sin utmärkelse från Indiens president under en ceremoni den 9e januari 2017.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR