Immunologidagen

Den 13:e februari arrangerade Stephen Malin och Eduardo Villablanca i egenskap av Institutionen för medicin, Solna en immunologidag. Ett av skälen var att visa upp verksamheten vid institutionen och CMM för tre nyrekryteringar vid Karolinska Institutet, Taras Kreslevskijy, Carmen Gerlach och Nicola Gagliani, i hopp om att de ska välja MedS/CMM när de påbörjar sina nya tjänster. Programmet inkluderade presentationer av ett antal yngre forskare, både verksamma vid CMM och inbjudna gäster som drog en stor publik till Rolf Luft auditorium. Eftermiddagens program var fullspäckat av vetenskapliga upptäckter och det bjöds på ämnen allt ifrån basal reglering i det specifika immunförsvaret till bioelektronisk medicin. Ingrid Lundberg och Anna Färnert, två intresserade professorer bland åhörarna, diskuterade värdet av denna sortens tillställning under kafferasten. ”Det är så viktigt att delta i en dag som denna”, förklarar Ingrid. ”Att få tillfälle att få lyssna till den nya generationens framstående forskare och få ett ansikte på dem”. Anna Färnert håller med och påpekar: ”Detta är forskarna som verkligen är forskningsfronten inom immunologi”.

Stephen Malin som var en av personerna bakom arrangemanget är nöjd över hur togs emot. Han understryker vikten av att ha vetenskapliga sammankomster där skickliga forskare kan dela med sig av sin forskning och inspirera andra. ”Jag var väldigt glad över att se så många deltagare och det visar på att folk törstar efter forskningsinriktade event som det här”, säger han. ”Jag hoppas att vi kunde erbjuda ett attraktivt immunologiskt smörgåsbord till dessa potentiellt nya medarbetare och en rekrytering av dem skulle förstärka CMMs roll som ett inflammations- och immunologicenter i framkant”.

Sridharan Ganesan, doktorand på sista året vid institutionen för medicin i Huddinge, var väldigt entusiastisk att få delta under dagen. ”Mitt forskningsprojekt i Petter Höglunds grupp fokuserar på immunologisk tolerans mot kroppsegna ämnen och jag tycker dagen var en bra blandning av i stort sett alla aspekter inom immunologin. Jag fick också en inblick i vad som förväntas av en person som vill bli forskningsledare i framtiden. Men jag hittade även människor som jag kan låna reagens av eller samarbeta med för att sätta upp en metod i mitt lab”, säger Sridharan.

Dagen avslutades med en uppskattad middag där talarna och de seniora forskarna som modererat under dagen kunde diskutera sitt gemensamma forskningsintresse. ”Jag är speciellt tacksam över det stöd vi fått från Aii (doktorandprogram i Allergi, Immunologi och Inflammation*), de entusiastiska moderatorerna och speciellt Kristina Broliden (enhetschef på inst Medicin Solna*) för att kunna genomföra en dag av så hög kvalitet. Immunologidagen blir tillsammans med olika seminarieprogram och temamöten en buffé av eminenta vetenskapliga events på CMM”, avslutar Stephen.
*reds anm.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR