Ny seminarieserie om tarmfloran

Första föredraget I CMM:s nya seminarieserie ‘increasing the clinical-microbiota cross talk’ drog en stor publik och alla satt som trollbundna när professor Lars Engstrand presenterade en övergripande bild av hur mikrober och dess värd (människan) kommunicerar. Lars Engstrands forskargrupp undersöker tarmfloran med målet att öka kunskapen för vad som utgör en frisk tarmflora och vilka biomarkörer som kan kopplas till sjukdom. Ett stort steg mot ökad förståelse kring translationell forskning av tarmfloran togs under 2016 då man startade ett center för mikrobiotaforskning, CTMR (center for translational microbiome research). Lars Engstrand är föreståndare för CTMR som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Science for Life Laboratory och Ferring Pharmaceuticals. Tarmfloraprofilen påverkas till stor del av miljöfaktorer som kost, antibiotika, vaccination och eventuella husdjur vilket gör att det finns stora förutsättningar för medicinsk behandling och förebyggande av sjukdom. ”Vi kommer behöva ompröva resultat från tidigare studier och ta hänsyn till tarmfloran som ytterligare en parameter” säger Lars Engstrand avslutningsvis.

20170201_140533

Professor Lars Engstrand.

Initiativtagaren till seminarieserien, Louise Sjöholm är nöjd med seriens första seminarium. ”Det var fantastiskt att se så stort intresse för ämnet. Jag hoppas att vårens kommande seminarier blir lika uppskattade. Louises tanke bakom seminarieserien är att hålla dem på en mer populärvetenskaplig nivå med inslag av nya, spännande forskningsresultat. ”Jag har försökt att få med många olika områden och jag är stolt över att kunna presentera så duktiga forskare som berättar om hjärnans, munnens, magens och hudens koppling till tarmfloran” säger Louise. ”Men det viktigaste är ändå att få folk att tänka utanför ramarna”.

Tankar från åhörarna:
1. Vad har du för förväntningar på föreläsningsserien?
2. På vilket vis är din forskning kopplad till tarmfloran?

andor_photoAndor Pivarsci:
1) Nya typer av frågeställningar är alltid intressanta. Man vet aldrig på förhand vad ska man associera till när man lyssnar på sådana föreläsningar och det är spännande. Så mina förväntningar på föreläsningsserien är att de fortsätter vara så breda som möjligt men teman som tas upp ska vara av allmänt intresse som tex grundläggande sjukdomsmekanismer eller intressanta metoder.
2) Min forskning handlar om huden som är kroppens största organ som skyddar oss mot yttre angrepp. Vi vet redan idag att immunsystemet delvis ”utbildas” i huden genom en serie av interaktioner med tarmfloran och hudcellerna. Hur detta går till har stor relevans, inte bara för hudsjukdomar men även för andra sjukdomar .

Catharina_Lavebratt_160405_beskurenCatharina Lavebratt:
1) Utbyte av kunskap om vetenskapliga samband i ämnet och verktyg att studera dessa, dvs brett perspektiv är intressant då kunskapsläget är i ganska tidig fas. Jag är särskilt intresserad av tarmflorans betydelse för hjärnan.
2) Vi undersöker om tarmfloran har betydelse för psykiska symptom vid ADHD och psykos. Utöver det har vi en nationell registerstudie om eventuell påverkan av antibiotika-exponering prenatalt och under första åren på risken för psykiatrisk sjukdom under barndomen.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR