Magnus Bäck new group leader at CMM

Magnus Bäck is doing research on lipid mediators in atherosclerosis. Bck_Magnus_Main

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR