Nästa ledningsgruppsmöte 140820

Nästa ledningsgruppsmöte på CMM är planerat till onsdagen den 20:e augusti, 12-14 i V.I.P. rummet på L8:05.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR