Nästa styrelsemöte 11 december

CMMs sista styrelsemöte för året äger rum den 11 december mellan 15-18.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR