Nya gruppledare

Följande gruppledare har blivit utsedda vid CMM hösten 2013;

Helena Erlandsson-Harris
Barnreumatologi tillhörande tema Inflammation. Helenas grupp forskar bland annat på alarminet HMGB1.

Roland Nilsson
Systemmetabolism tillhörande Kardiovaskulära och Metabola sjukdomar. Rolands grupp forskar på cellulär metabolism viktig i flertalet sjudkomsbilder.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR